splittijden

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw

Een mooie uitbreiding van de uitslagen zijn de splittijden. Hiermee kan je de wedstrijden van de verschillende deelnemers vergelijken. Je start de splittijden door op deze knop te klikkenIn het startscherm ga je onmiddellijk naar de eerste omloop (zoals in de afbeelding), bij een regionale wedstrijd. Ingeval er een klassering is per categorie, dan ook wordt de eerste omloop getoond. Aan één omloop kunnen verschillende leeftijdscategorieën deelnemen. De taal is Nederlands omdat we een wedstrijd in Vlaanderen bekijken. Enkel de namen van de lopers zijn zichtbaar. Door te klikken op de knop "alle" worden de grafiek van de splittijden voor alle lopers op de omloop getoond. Met "geen" wordt de selectie opgeheven. Je kan één of meerdere lopers selecteren door op hun naam te klikken.

Vooraf : de verschillende stukjes van een omloop worden benen genoemd.


Hier zie je een voorbeeld van de grafieken. Een horizontale lijn wil zeggen dat dit de snelste tijd is voor dat been. Zo heeft de loper met de rode lijn bvb de snelste tijd tussen de start en post 1, 4 en 5, 6 en 7, en 9-10-11. De loper met de paarse lijn is gestopt aan controle 10, of heeft controle 11 overgeslagen of gemist. Als de lijn schuin naar beneden gaat dan is er tijdverlies t.o.v. de snelste tijd. Hoe scherper de daling, hoe groter het tijdverlies. Dit tijdverlies wordt berekend in percenten, dus een paar seconden op een relatief kort been (8-9) heeft een grotere daling dan diezelfde paar seconden op een langer been (bvb 9-10).

Je kunt nog een aantal instellingen doen. Eerst kun je kiezen welke omloop je wil zien, klik op het pijltje in het vak naast "categorie" en je krijgt alle omlopen te zien van de betreffende wedstrijd. In het voorbeeld zijn er dus 8 omlopen. Als je jezelf wil vergelijken met de andere lopers op jouw omloop dan kun je hier die omloop selecteren.

In het vak naast "weergave" kun je ook nog enkele instellingen doen


splits grafiek : er wordt geen rekening gehouden met de echte starttijd

wedstrijd grafiek, dezelfde grafiek maar dan in reële tijd.

positie na been: positie voor het betreffende been op basis van de looptijd voor dat been

split positie; het positieverloop tijdens de wedstrijd

procent achter: hoeveel procent meer dan de snelste tijd.

resultaat tabel : een tabel met tussentijden en tijdsverloop tijdens de wedstrijd.

Dit is een voorbeeld van een resultaat tabel. Wat erop te zien is aangeduid. Een rode kleur wil zeggen dat het de snelste tijd is. Zo zie je dat de eerste loper de beste totaaltijd had tijdens de wedstrijd, niettegenstaande hij niet op alle benen de snelste tijd heeft gelopen.

Naast "vergelijk met" kun je ook nog wat instellingen doen


winnaar : vergelijk met de winnaar

snelste tijd : vergelijk met de snelste tijd per been

verder kun je enkele percenten toevoegen aan de snelste tijd om mee te verge

lijken.


Tenslotte kun je ook nog vergelijken met één bepaalde deelnemer.
Als je klikt op een verticale lijn krijg je in de laatste kolom één of meerdere tijden te zien en, (tussen haakjes) de positie.


Nog enkele tips

totale tijd ingesteld


aan controle 25 had de loper een looptijd van 49'02" en dat was goed voor de eerste positie op dat moment.

totale tijd EN splittijd ingesteld


aan controle 25 had de loper de beste totaaltijd maar op het been van 24 naar 25 heeft hij maar de derde tijd.

de optie "achter snelste" is aangevinkt


op het been 24-25 heeft de loper 10" langer gelopen dan de snelste

hoeveel tijd heeft de loper verloren t.o.v. van zijn gemiddelde looptijd (over de ganse wedstrijd)


instelling : splits grafiek

klik met de linkermuisknop op een verticale lijn en hou de knop ingedrukt, je ziet nu de beste 10 tijden op dat been.instelling splits grafiek


Klik met de rechtermuisknop op een verticale lijn en hou de knop ingedrukt


er zijn drie omlopen die het been 44-47 gelopen hebben, de omlopen 1, 3 en 6. Je ziet de beste looptijd en de loper voor die omlopen. .

instelling wedstrijd grafiek


Klik met linker of rechter muisknop op een vertikale lijn en je ziet wanneer de deelnemers daar passeerden