nieuwjaarsbrief

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw

Beste clubleden,


Het is al meer dan een halve eeuw geleden dat ik mij nog eens waagde aan een nieuwjaarsbrief, maar er zijn enkele gedachten die door mijn hoofd blijven spoken, daarom deze brief.


Bij het begin van dit nieuwe jaar wens ik iedereen het beste toe voor 2018, ik hoop dat al jullie wensen uitkomen.


Ik heb ook een wens, of eigenlijk drie wensen.. Enkele maanden terug vierden wij samen 40 jaar KOL. Het was een prachtige organisatie en de "oudjes"  kwamen nog eens samen met de ex-clubleden die om verschillende redenen gestopt waren met oriënteren. Ik wil Simonnne nogmaals bedanken voor al het werk en haar twee grootste medewerkers Julien en Lisette wil ik ook niet vergeten. Ik maak van de gelegenheid gebruik om Simonne een spoedig herstel toe te wensen.


Bij die viering hoorde ik meermaals dat 40 jaar lang is, maar dat 50 jaar pas echt een mijlpaal is in de clubgeschiedenis.

En daar zit volgens mij het probleem, wij gaan nooit aan die 50 jaar geraken als er niet enkele clubleden gevonden worden die wat meer tijd willen investeren in de club.


Jullie zullen zeggen, maar alles bolt toch prima. Inderdaad alles loopt prima omdat enkele mensen héél véél tijd investeren in de clubwerking. Dat is een eerste pijnpunt, het is echt héél véél.


Laten we even bekijken waar nog wat helpende handen nodig zijn.


In de eerste plaats in het bestuur, daar wordt al jaren een oproep gedaan om een paar extra mensen aan te trekken, zonder succes. Je moet niet denken dat je onmiddellijk met werk zult overstelpt worden als je bij het bestuur komt, gewoon mee praten en de lijnen uitzetten is voldoende. Dat komt overeen met een tiental vergaderingen en natuurlijk kan niet iedereen elke keer present zijn.


Tweede punt : de wedstrijden. We vinden nog juist voldoende mensen die willen helpen bij een wedstrijden. Voor het ogenblik zijn er drie ploegen en ongeveer 15 wedstrijden per jaar. Dat betekent dus vijf wedstrijden ergens meehelpen, meestal kan je zelf nog lopen ook. Waar zeker eens moet aan gedacht worden is het werken met de software "Helga". Twee van de drie computerbedienaars zijn 65+, dus een beetje bijziend en stilaan ook slechthorend. Nu kunnen deze mensen nog anderen opleiden.


Derde punt: de kaarten. Ook daar kan wat meer hulp gebruikt worden. Verleden jaar besloot IOF om de normen voor het tekenen van oriënttiekaarten aan te passen. Uiterlijk zul je niet veel verschil zien tussen een kaart volgens de oude normen en één volgens de nieuwe normen, maar toch moet alles eens nagelopen worden. De omzetting zelf is met de nieuwste ocad software simpel, helaas kunnen we nog geen robot in het terrein sturen om alles eens na te zien. Ook hier zijn er enkele "oudjes" beschikbaar om de nodige opleiding te verzorgen.


Dus, beste kolleden, er is werk aan de winkel en nood aan helpende handen. Als alles bij het oude blijft zal de werking langzaam verminderen  om op een bepaald moment te stoppen bij gebrek aan mensen. Als jullie dat willen dan zal de club zich moeten voorbereiden op die omstandigheden. We kunnen de kaarten verkopen, dan is al één last minder. We kunnen ook geen wedstrijden meer inrichten, dan is zorg twee weg. We kunnen de club opheffen en dan is ook de laatste zorg weg.


Denk nu niet, dat is allemaal overdreven, neen dat is wat er gaat gebeuren als wij geen vrijwilligers kunnen vinden om bepaalde taken uit te voeren. Je kan je altijd melden op onze info pagina.

 

Toch een sportief 2018 toegewenst.


Jos