Manama

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw

In dit laatste deel gaan we de meest recente evolutie van het programma bekijken en de verschillende mogelijkheden om digitaal basismateriaal te gebruiken.


Hoofdstuk 23 : inleiding

Hoofdstuk 24 : Coördinaten en kaartprojecties

Hoofdstuk 25 : Werken met wereldcoördinaten

Hoofdstuk 26 : Digitale basiskaarten importeren, bronnen Ngi en Agiv

Hoofdstuk 27 : Een digitaal hoogtemodel

Hoofdstuk 28 : LIght Detection And Ranging gekend als LIDAR

Hoofdstuk 29 : Een bestaande kaart opschonen

Hoofdstuk 30 : Een bestaande kaart in coördinaten brengen

Hoofdstuk 31 : GPS gebruiken in Ocad

Hoofdstuk 32 : Qgis, een programma om digitale informatie geschikt te maken voor Ocad

Hoofdstuk 33 : Karttapullautin, maak een trainingskaart zonder op het terrein te gaan.

Hoofdstuk 34 : Lastools, een aantal hulpprogramma's om lidar data te bekijken en bewerken


Extra: nieuwste ontwikkelingen in ocad12