Basis

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw

De basis


In de volgende hoofdstukken wordt uitgegaan van een voorbeeld uit de praktijk om het programma uit te leggen.

- Alles begint met het aanmaken van een bestand, we gaan enkele belangrijke instellingen doen zoals de schaal.

- Daarna gaan we de terreintekening inscannen en het gescande beeld gebruiken om er de kaart overheen te tekenen.

- Tekenen betekent gebruik maken van een aantal tekenstijlen (rechte lijnen, curves, cirkels, enz) en een aantal bewerkingsmogelijkheden, het klassieke gereedschap van een tekenprogramma.

- We gebruiken een bibliotheek van symbolen om onze kaart te tekenen, die symbolen zijn reeds gemaakt volgens de normen voorgeschreven door IOF.

- Ocad heeft ook uitstekende Help-functies ingebouwd, je kan online zelfs filmpjes bekijken over de meest voorkomende zaken.


Als je deze zaken doorgenomen hebt kun je beginnen aan een eerste kaart. Hieronder vind je rechtstreekse links naar de behandelde onderwerpen, alles is in pdf-formaat.