Ocad

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw
Ocad is ontwikkeld door Hans Steinegger (1948-2004). Hij studeerde af als ingenieur electronica en werkte voor een telecom maatschappij, eerst in hardware en software, later in marketing. In zijn vrije tijd ontwikkelde hij in 1989 een tekenprogramma voor de aanmaak van oriëntatiekaarten. Voor die tijd werden kaarten getekend met tekenpennen en inkt, ook Hans Steinegger heeft op die manier nog kaarten getekend.


In het begin was Ocad beperkt tot het tekenen van oriëntatiekaarten. Na de oprichting van Steinegger Software in 1992 werd het programma aangepast en uitgebreid tot een volwaardig tekenprogramma voor topografische toepassingen. Momenteel zitten we aan de versie 12


Ik gebruik het programma sedert 1990, de eerste versie verscheen in 1989. Op een congres voor kaarttekenaars in Hamburg kwam Hans zijn software voorstellen, op datzelfde congres werd ook een dtp programma van apple voorgesteld. Omdat wij al werkten met het wedstrijdprogramma Cross dat op een microsoft computer draaide, kozen wij voor Ocad. Nu tekent bijna iedereen met Ocad, ook professionnele kaartenmakers gebruiken dit programma, bvb IGN Frankrijk.


Het eerste programma werkte nog onder msdos. Voor het tekenen was een digitaliseertablet nodig. Later evolueerde dat naar het inscannen van een tekening en het tekenen met de muis. De meest recente ontwikkeling is de aanpassing aan GIS (Geografisch Informatie Systeem) met digitale basisbestanden en het gebruik van gps en lidar (Laser Imaging Detection And Ranging);


Op deze site kun je een handleiding vinden voor Ocad, gebaseerd op de versie 11. Deze handleiding is onderverdeeld in vier blokken. Blok 1 heeft het over de basis, in een tweede blok wordt er dieper ingegaan op de mogelijkheden van ocad, dit is de master klas. Een derde deel gaat over de baanlegging. Nieuw (en nog in opmaak) is de manama, waar het gebruik van de moderne technologie besproken wordt (gps, lidar, digitale documentatie, enz.)