sport ident

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw

Emit mag dan eerst geweest zijn met de elektronische registratie, sport ident wordt veel meer gebruikt. Beide systemen zijn aanvaard door I.O.F.
De badge is iets kleiner en wordt aan een vinger gedragen.


Ook de controlepost ziet er iets anders uit. Er zijn drie types, de grijze is iets zwaarder en de batterij gaat langer mee. De rode (zonder draad) heeft dezelfde mogelijkheden maar is lichter en gaan minder lang mee.

De controle met de kabel wordt gebruikt om de gegevens in te lezen.

Tijdens het gebruik geeft de controlepost altijd een lichtsignaal en een biep. Er is evenwel geen backup voorzien als de elektronica faalt.

Helga werkt zowel met Sport Ident als met Emit.