emit

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw

Emit is een Noorse firma, ontstaan door de fusie van Regnly en Time Tech in 1995. Zij doen veel meer dan louter software en hardware maken voor oriëntatie, wat ze zoal doen kun je zien op hun startpagina
De deelnemer aan een wedstrijd beschikt over een ecard. Dit is de gewone vorm, er bestaat ook een ecard met een display.

                                                           
Dit is een badge met een display, na een wedstrijd kan je alle tussentijden terug oproepen.
Dit is een controlepost, de ecard past er maar op één manier in (zie uitsparingen zijkant). Er bestaan twee versies, één met en één zonder lichtje. Als de controle een lampje heeft dan licht dat op als je jouw ecard inlegt. Mocht de elektronica falen, dan heeft elke controlepost een metalen pinnetje dat een afdruk nalaat in de backup label. Dit is een blaadje dat op de achterkant van de badge kan bevestigd worden.

Hoe gebruiken?


De loper heeft zich aangemeld en gaat met zijn badge naar de start. Daar wacht hij zijn starttijd af (of wacht op een vrije plaats) en legt enkele seconden voor de start (startklok geeft 5 biepen) zijn ecard in de startcontrole, de interne chronometer in de badge wordt gestart.. Eigenlijk is dit een gewone controlepost maar speciaal afgeregeld voor de startprocedure. De startpost heeft altijd een controlelichtje, als het niet oplicht is de batterij van de badge leeg.

Daarna vertrekt de loper en registreert elke controlepost. In de badge wordt het nummer van die controlepost opgeslagen en het aantal seconden dat verliep sedert de start.

Op de aankomstlijn staat ook een controlepost, ook daar moet de badge ingelegd worden.

Dan gaat het naar de computer waar de badge uitgelezen wordt. Er wordt ook direct een resultaat uitgeprint voor de deelnemer.


Dit is een voorbeeld van de print die een deelnemer ontvangt na het uitlezen. Bovenaan staan de gegevens betreffende de wedstrijd.

Daaronder de naam van de deelnemer met het nummer van zijn ecard, de club, het nummer van de omloop, de afstand en de leeftijdscategorie

Nog wat lager : "OK" om aan te duiden dat de deelnemer de omloop juist heeft gelopen; de totale looptijd en de tijd per km afstand (in vogelvlucht gemeten)Daaronder staan vijf kolommen, in de eerste een nummering, de volgorde waarin de deelnemer de posten heeft aangedaan.

In de tweede kolom het nummer van de controlepost.

In de derde kolom de tussentijden (gebruikte tijd tussen twee controles)

In de vierde kolom worden deze tussentijden samengeteld

In de laatste kolom staat de tijd per km tussen de posten.


Onderaan zie je dan de klassering en de winnaarstijd (op het moment dat jij inleest natuurlijk). De club kan ook een boodschap meegeven.


Ook de maker van het programma word vermeld.


Een bijzonder geval op dit blaadje is een post met nummer 99. Dit is een postennummer dat niet mag gebruikt worden, als je het omgekeerd leest wordt dat 66 en daarom is dat nummer niet toegelaten. Emit heeft deze code ingebouwd in zijn controlepost om aan te duiden dat de batterij bijna leeg is.