Helga

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw

Deze software wordt gebruikt op de Belgische wedstrijden en is een Belgisch product. Het programma is een toepassing in Access en werkt met de beide erkende electronische systemen voor tijdsregistratie, Emit en Sport Ident. Het werd ontwikkeld door Michaël Hock en wordt momenteel gebruikt in België, Nederland, Frankrijk, Brazilië en Uruguay. De gebruikstalen zijn Nederlands, Frans, Engels, Duits, Portugees en Spaans.


Oospronkelijk was het programma enkel geschikt om met Emit te werken, maar sinds kort is het ook aangepast om te werken met Sport Ident.


Meer informatie over dit programma en zijn ontwerper vind je op www.helga-o.com. Enkel geregistreerde gebruikers kunnen het programma downloaden.