Andere

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw

Er zijn heel wat programma's en apps geschreven rond oriëntatiesport. IOF tracht alles op te volgen en op hun website kan je veel info vinden over software.