software

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw

Zoals overal is ook de elektronica niet meer weg te denken uit de oriëntatiesport. Waar in het begin alles manueel moest gebeuren zijn er nu een heleboel attributen, zowel hardware als software, die alles een beetje makkelijker maken.


Kaarttekenen


In het verleden was het tekenen van kaarten een ambachtelijke bezigheid. Per kleur was er een tekening nodig omdat de kaarten met offset gedrukt werden bij een professionele drukker.

De tekening werd gemaakt op de dubbele schaal van de kaart, als de kaart gedrukt werd op 1/10000 dan werd de tekening gemaakt op 1/5000. Lijnen en puntobjecten werden getekend met de rotring pen in "chinese" inkt. Voor de gebieden werden rasters gebruikt, of er werd een aparte tekening gemaakt voor elke kleurschakering.

Voor groen waren er dan 5 kaarten, één voor het volle groen, één voor midden groen, één voor lichtgroen,twee voor groene verticale strepen,  de tussenafstand van de verticale strepen verschilde.

Op al die tekeningen werden paskruisen aangebracht een alles ging naar de fotogravure, waar de tekeningen op schaal gebracht en gerasterd werden. Uiteindelijk had men 5 filmen waarmee men naar de drukker ging. Die maakte van de filmen offsetplaten en drukte de kaarten.


Nu wordt alles getekend met de computer, en worden de kaarten digitaal gedrukt op een goede printer. Voor het tekenen van de kaarten werd speciale software ontwikkeld. Meest gebruikt is Ocad.


Wedstrijdsoftware


Zoals het kaartttekenen evolueerde ook de wedstrijdadministratie van zuiver manueel naar elektronisch.Voor een wedstrijd heeft men kaarten nodig, vroeger beschikte men over een stock aan gedrukte kaarten. Op die kaarten werd met een mal (of door de drukker) een omloop gedrukt. Veranderingen op de kaart konden niet bijgewerkt worden.

Nu worden de banen ontworpen vanop een pc. Er zijn verschillende programma's beschikbaar, maar het kan ook met ocad. Wijzigingen aan de kaart kunnen opgemerkt worden bij de voorbereiding van de wedstrijd en kunnen nog opgenomen worden.Op een professionnele printer wordt de kaart met de omlopen in één beweging gedrukt.


Op de wedstrijd zelf werd gebruik gemaakt van controletangen en een controlekaart. Op de foto zie je dat zo een controletang een aantal naalden had, natuurlijk waren er verschillende tekens met die naalden gemaakt. Bij de start werd de vertrektijd op de controlekaart genoteerd. Aan de aankomst was er een manuele tijdsoppname, en de aankomsttijd werd op de controlekaart genoteerd.Daarna werd de controlekaart vergeleken met een "moederkaart", om na te kijken of de deelnemer el alle controleposten had en of ze juist waren. Dan werd de looptijd berekend en werd er een rangschikking opgemaakt.Met de elektronica gaat alles veel sneller. Twee registratiesystemen worden momenteel gebruikt, Sport-Ident en Emit. Beide systemen werken ongeveer op dezelfde manier. De starttijd wordt opgeslagen door de badge in te leggen in een "startcontrole". De verschillende controleposten worden op een gelijkaardige wijze geregistreerd, evenals de aankomstpost.
Na de aankomst gaat de deelnemer naar de wedstrijdcomputer waar zijn gegevens worden ingelezen. De software kijkt na of alle posten juist en in de juiste volgorde werden aangedaan en rangschikt de deelnemers. In België wordt hiervoor Helga gebruikt, een toepassing in access die door Michale Hock, een Belgische orienteur, gemaakt is.

Andere


Er zijn veel toepassingen geschreven rond oriëntatie, van programma's om kaarten te tekenen, via wedstrijdsoftware to spelletjes. Een goed overzicht vind je op de website van IOF