Kaart

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw

Kaart en controlepuntDetail van een kaart gebruikt bij een oriëntatieloop.Kaarten worden speciaal gemaakt zowel door oriëntatielopers als door professionele kaarttekenaars. De kaarten zijn op een grotere schaal en meer gedetailleerd dan de traditionele topografische kaarten.


De meest voorkomende schalen zijn 1:15,000 of 1:10,000 de noordlijnen op de kaart wijzen het magnetisch noorden aan. Nog een verschil met de topografische kaarten die naar het reële, geografische,  noorden geörienteerd zijn.


Kaartsymbolen zijn gestandaardiseerd door de IOF (Interantional Orienteering Federation). Ze zijn vastgelegd in de internationale specificatie voor oriëntatieloop kaarten (ISOM) en ontworpen om leesbaar te zijn voor elke deelnemer ook al spreken ze een andere taal. Kaartsymbolen voor de 1:10000 schaal zijn 1,5 maal groter dan  de symbolen voor de 1:15000 schaal.


Kaartlezen, terrein herkennen aan de hand van de tekening, is erg belangrijk. Bij het lopen wordt het kompas meestal enkel gebruikt om de kaart naar het magnetische noorden te oriënteren. Je kan echter ook de looprichting instellen met een kompas.


Driestappenregel voor het bepalen van de looprichting
      stap 1 : het kompas op de kaart langs de verbindingslijn tussen twee controles en in de juiste richting  leggen

Stap 2 : Draai aan het kompashuis tot de noordrichting overeenkomt met de noordpijlen op de kaart

Stap 3 : Haal het kompas van de kaart, draai tot de noordpijl van het kompas samenvalt met de noordrichting; Het kompas wijst nu de looprichting aan.

 
Een controlepunt wordt meestal geplaatst bij een duidelijke terreinkenmerk en dat terreinkenmerk wordt verduidelijkt op de “postomschrijving”. In het terrein is een controlepunt gemarkeerd met een wit en oranje (of wit en rode) vlag, zoals op de foto’s hiernaast. Een deelnemer registreert zijn of haar bezoek met een knip in een controlekaart met een knijptang (nog weinig gebruikt) of door een elektronische chip in een registratie-eenheid te leggen.