Basis

 Kempische Oriëntatielopers VZW - Maatschappelijke zetel: Kruisblokken 20 2491 Olmen - 0435.038.565 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kempen-ol.be - info@kempen-ol.be


Kempische Oriëntatielopers vzw

In oriëntatielopen is het vermogen om te navigeren (wegkeuze) tijdens het lopen erg belangrijk .Een oriëntatieloop wordt in het paars op een kaart aangegeven, een driehoek geeft de start aan en een dubbele cirkel de finish. Cirkels worden gebruikt om een controlepunt aan te geven. Het midden van de cirkel is de plaats van de controlepost. De controleposten worden genummerd en er worden ook verbindingslijnen getrokken tussen de verschillende controles. Tevens wordt een beschrijving gegeven van waar de controlepost staat in een afzonderlijk document of gewoon op de kaart met de omloop.


Er wordt meestal gestart met een één of twee minuten interval. De uitslag wordt gemaakt op basis van de tijd die de deelnemers over de omloop hebben gedaan, voorwaarde is dat alle controlepunten in de juiste volgorde zijn aangedaan.


Een goede conditie en loopsnelheid zijn vereist om succesvol op topniveau mee te kunnen doen. Op recreatief niveau speelt conditie niet zo erg mee, wel het vermogen om de kaart te kunnen lezen. Succes hangt ook sterk af van het kiezen van de snelste route tussen de controlepunten. De controlepunten zijn dezelfde voor alle lopers van een bepaalde categorie, maar de gekozen volgweg kan heel anders zijn. Deelnemers moeten regelmatig door ruig, onontgonnen terrein lopen waar precies navigeren essentieel is.


Oriëntatieloopwedstrijden bieden meestal een gevariëerd aanbod van omlopen verschillend in lengte en technisch niveau om alle deelnemers aan te spreken. Omlopen zijn vaak geordend naar leeftijd b.v., H35 voor mannen van 35 jaar en ouder. Soms zijn er meerdere omlopen voor een leeftijdsklasse b.v. D-18L: vrouwen van 18 jaar en jonger lange omloop, D70S: vrouwen van 70 jaar en ouder korte omloop, D21E: dames van 21 en ouder elite omloop.


Sommige landen, zoals de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk gebruiken kleurcodes om de moeilijkheid van een omloop aan te geven. Een "witte" omloop kan een korte makkelijke route zijn terwijl een "blauwe" omloop zowel technisch als conditioneel meer eist van een deelnemer.