clubinfo


Kempische Oriëntatielopers vzw

In 1964 werd de oriëntatiesport in België geïntroduceerd door de Zweedse Federatie. Bij die gelegenheid werd een Dalarna-paard als geschenk gegeven. Dit paard wordt nu nog gebruikt als trofee voor de SOFT-wisselbeker. Het duurde een aantal jaren voor de oriëntatiesport in gans België bekend werd.


De eerste clubs ontstonden in het zuidelijk deel (franssprekend en deels duitssprekend). In het nederlands sprekende noorden ontstonden, vooral binnen het militaire circuit, de eerste clubjes. Meestal verdwenen deze clubjes na korte tijd.


In 1977 werd de club K.O.L. (Kempische Oriëntatie Lopers) opgericht. Dit was ook in de periode dat België omgevormd werd in een federale staat. Deze federalisering had tot gevolg dat er een oriëntatiefederatie moest opgericht worden. Aangezien er minstens drie clubs nodig waren om een federatie te vormen, werd de nog jonge club opgesplitst in drie clubs. De federatie kreeg de naam Regionale Federatie voor Oriënteringssporten (R.F.O.S.).


De drie clubs waren :

- K.O.L. = Kempische OriëntatieLopers

- OMEGA (bestaat nog steeds en heeft zijn zetel in Diest)

- O.C.L. = Orientatie Club Limburg


In het begin van de jaren tachtig werden KO.L. en O.C.L. terug één club. Sedert die tijd is K.O.L. stilaan maar zeker uitgegroeid tot één van de grootste en sterkste clubs van België.


Nadien veranderde de federatie enkele keren van naam en kwamen er clubs bij. Meer informatie over de verschillende clubs vind U hieronder in de structuur van de oriëntatiesport.

Het werkgebied van K.O.L. is de Kempen. Dit is een gebied dat gelegen is in de provincies Antwerpen en Limburg, het noordoostelijk deel van België. De bodem bestaat uit zand en tot voor een honderdtal jaar was de Kempen een arm landbouwgebied met grote heidegebieden. In het gebied vindt men ook veel landduinengordels.


In het begin van de vorige eeuw werd er steenkool gevonden in de provincie Limburg. Dit feit, en de gestadige uitbreiding van de Antwerpse haven zorgden ervoor dat er stilaan industrie kwam naar dit gebied. In het begin vooral steenkool en metallurgische bedrijven. Deze bedrijven zorgden van de ene kant woor werk, van de andere kant voor veel vervuiling. Vooral de non-ferro metalen zorgden voor veel bodemvervuiling en verminkten het landschap.


Een dergelijk vervuild gebied ligt in de gemeente Lommel en is gekend als "de Sahara". Dit gebied werd trouwens door onze club in kaart gebracht.


Een ander gevolg van de mijnactiviteit was dat vele heidegebieden beplant werden met dennebossen. De boom deed het goed in de arme grond en het leverde vooral geschikt hout voor de mijnbouw.


Sedert de tweede wereldoorlog werd de industrialisatie in versneld tempo doorgevoerd. Geleidelijk ontstond de huidige Kempen, een dicht bevolkt gebied met een verdwijnende primaire industrie en weinig open ruimte. De meeste open ruimte wordt opgevuld met dennebossen, vooral rond de duinengordels.

Misschien is dit wel uniek in de oriëntatiewereld. Elk jaar (en dit al sinds 1989), rond Sint Valentijn, richten de Dames, en alleen de Dames, een wedstrijd in. Zij zorgen voor alles, van het leggen van de banen tot het maken van de uitslag. Voor deze inrichting zijn ze nog steeds op zoek naar gemotiveerde KOL-Dames, dus als je je geroepen voelt geef dan een seintje aan het bestuur.

Als U twijfelt aan de capaciteiten van de KOL-Dames kom dan zelf maar eens kijken. U zult hard moeten zoeken om ze op een foutje te betrappen.

Om lid te worden dient U een aansluitingsformulier (klik hier om het formulier te downloaden) te ondertekenen in twee exemplaren. Nadat de aansluitingsfiche ingevuld is dient U ze te bezorgen aan de clubsecretaris, die het zal doorsturen aan de federatie. Na registratie bij de federatie krijgt U een borstnummer, dat nummer moet je dragen op elke wedstrijd. Rest alleen nog het lidgeld te betalen, dit bedraagt :


  • 20 euro voor een eerste aansluiting
  • 15 euro voor een tweede aansluting in hetzelfde gezin of samenlevingsverband
  • 10 euro voor de derde aansluiting
  • 5 euro voor de volgende aansluitingen
  • jongeren gratis


Wat krijgt U daarvoor ?


maandelijks een clubblad met allerlei informatie en informatie over wedstrijden en uitslagen

oriëntatiemateriaal is moeilijk te vinden in België, via de club kunt U aangepaste kledij, kompassen, loopschoenen, enz... krijgen (zie club kledij)

De jongeren kunnen meedoen aan stages

Een verzekering tegen sportongevallen en schade aan derden (tijdens de wedstrijden) is begrepen in het lidgeld.

IOF - International Orienteering Federation

Belgische Vereniging voor Orientatie Sport

Fédération Régionale de Sport d'Orientation