Welkom

 

Kempische Oriëntatielopers vzw

 

snel naar : starttijden - uitslagen - VVO - FRSO - NOLB - IOF - Internationale kalender via orienteering online of worldofO

 

 

in voorbereiding

3 daagse Koksijde

november 2019

Nieuws

 

IOF organiseert in Milaan op 16 en 17 december 2017 een vormingssessie voor IOF-advisors foot orienteering (zie bijlage). In het kader van strategische doelstelling 4 van het beleidsplan, zou ik willen voorstellen om vanuit elke club één kandidaat te kiezen die we naar deze opleiding afvaardigen en de deelnamekosten (€ 80), het verblijf (€ 30) en de reiskosten (€ 100 à € 150) gedeeltelijk (of geheel) ten laste van VVO te nemen. Voor VVO en haar aangesloten clubs wordt het in de toekomst immers belangrijk om voldoende en gekwalificeerde controleurs/juryleden/IOF-advisors onder haar leden te hebben, hetgeen bijdraagt tot meer kwalitatieve wedstrijden. Als we een idee hebben van het aantal geïnteresseerden vraag ik aan de RvB van VVO in welke mate ze wil en kan tussen komen in de onkosten (in de begroting 2017 werd hiervoor budget voorzien). De kandidaten moeten wel over enige internationale ervaring beschikken. (zie deelnemingsvorwaarden).Gelieve eventuele kandidaten via de S&K-commissie door te geven aub. KOL wil ook financieel steunen.

 

Op 21 oktober viert Kol zijn 40-jarig bestaan in de lagere school van Balen-Hulsen.

We starten met een wandeling, en aansluitend vieren we de verjaardag met een receptie waar je een tentoonstelling van 40 jaar KOL kan bekijken met onder andere oude kaarten en foto’s. Jong en oud kan met de eSyGo van VVO enkele kegeloefeningen uitproberen.

Voor de kinderen is er een springkasteel voorzien, en als ze hun eigen fietsje meebrengen kunnen ze buiten op de speelplaats rondrijden.

We hebben vele (ex-)KOL leden uitgenodigd, maar we hebben spijtig genoeg niet iedereen terug kunnen opsporen. Daarom deze oproep : als jullie (als ex-KOL-lid) geen uitnodiging ontvangen hebben kunnen jullie zich nog aanmelden bij Simonne Silvi voor 14 oktober. Meer info, zie uitnodiging.

 

Clubblad oktober online

 

Zaterdag 14 oktober, laatste wedstrijd in het kader van 40 jaar KOL. Let op, om deel te nemen moet je op voorhand inschrijven bij info@kempen-ol.be. Deelnemers aan 40 jaar KOL starten tussen 10 en 11, samen met de deelnemers aan het NMBS kampioenschap. Alle anderen starten na 11u. Details wedstrijd hier, inschrijven ten laatste op 8 okt met vermelding van de juiste omloop.

 

Bekijk de nieuwe website voor de driedaagse van de Kempen. Bedankt Eske voor deze mooie website.

 

 

 

 

 

 

 

Oriënteren, een sport voor jong en oud

competitief of recreatief